close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE

 • W BiH działa obecnie sześć organizacji polonijnych: Wspólnota Obywateli Polskiego Pochodzenia w Tuzli (ok. 150 osób), Stowarzyszenie Obywateli POLSA w Sarajewie (55 osób), Stowarzyszenie Polaków w Banja Luce (ok. 40 osób), Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mieszko I” w Mostarze (38 członków), Związek Mniejszości Narodowych w Prnjavorze oraz zarejestrowane w marcu 2011 Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół "Mak" (63 osoby). Wszystkie organizacje zmagają się z podobnymi problemami, z których największym jest trudna sytuacja finansowa ich członków, bezrobocie, niewielki odsetek dzieci i młodzieży. Urząd Konsularny podejmuje wszelkie możliwe działania w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, zapewniając im skromne środki finansowe w formie zapomóg.

   
   
   
  Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół "MAK"

   

  Z racji słabej znajomości języka polskiej, wysokiej średniej wieku i trudnej sytuacji materialnej Polonia w BiH nie wydaje prasy polonijnej, nie współtworzy żadnego radia ani telewizji, nie posiada też własnej audycji. Dzięki zaangażowaniu młodszych przedstawicieli diaspory, informacje o działalności organizacji polonijnych można  odnaleźć w internecie. 

   

  • Związek Bałkańskich Organizacji Polonijnych „Polonika Bałkanika” prowadzi bloga w serwisie blogspot, jednakże nie jest on zbyt często aktualizowany (http://polonika-balkanika.blogspot.com/);

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: