close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Zapraszamy do odbycia praktyk studenckich w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Sarajewie.

   

  W sprawie praktyk studenckich należy zwracać się bezpośrednio do Ambasady listownie, faxem lub pocztą e-mail na adres:

  ul. Višnjik 20, 71 000 Sarajevo;

  tel. (00-387-33) 290-506

  fax. 290-519

  e-mail: piotr.pielucha@msz.gov.pl

   

  Na praktykę przyjmujemy studentów:

   

  • posiadających obywatelstwo polskie,
  • studiujących na 2 ostatnich latach studiów magisterskich, mających skierowanie z macierzystej uczelni z rekomendacją rektora, dziekana lub promotora pracy magisterskiej (dyplomowej, doktorskiej),
  • z kierunku studiów związanego z profilem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, zarządzanie kulturą itp.).

  Preferujemy osoby znające język bośniacki/chorwacki/serbski.

   

   

  Minimalny czas trwania praktyki studenckiej wynosi co najmniej jeden miesiąc.

   

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani Ambasada nie pokrywają kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.

   

   

  Osoba starająca się o praktykę powinna nadesłać na adres Ambasady: 

   

   

  • skierowanie z uczelni wraz z rekomendacją
  • CV
  • kopię ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na okres pobytu w Sarajewie
  • skan dowodu osobistego (z obu stron) lub paszportu
  • Formularz aplikacyjny na praktykę studencką w MSZ lub placówce zagranicznej
  • Oświadczenie o niekaralności
  • informację o preferowanym terminie praktyki

  Regulamin praktyk, szczegółowe informacje oraz formularze do probrania można znaleźć na: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/formularze_dokumenty/formularze_i_dokumenty

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: