close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CENNIK USŁUG

 •  

  Wykaz najważniejszych usług konsularnych wraz z opłatami.

   

  OPIS SPRAWY

  WYSOKOŚĆ OPŁATY

  Legalizacja dokumentu

  59 KM
  (ok. 120 PLN)

  Uwierzytelnienie dokumentu

  59 KM
  (ok. 120 PLN)

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentu stanu cywilnego lub powtarzalnego

  59 KM
  (ok.120 PLN)

  Poświadczenie kopii, odpisu

  59 KM
  (ok.120 PLN)

  Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem

  980 KM
  (ok. 2045PLN)

  Wpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja)

  98 KM
  (ok. 204PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego

  216 KM
  (ok. 450 PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego emerytowi, renciście, młodzieży uczącej się i studiującej do 26 roku życia oraz innym osobom wymienionym w § 11.1 Rozporządzenia

  108KM
  (ok. 225PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego przed upływem ważności posiadanego paszportu w miejscu utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza

  647 KM
  (ok. 1350 PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu 10-letniego i tymczasowego na czas oczekiwania

  246KM
  (ok.513PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 18 roku życia w innym celu niż na oczekiwanie na paszport 

  59 KM
  (ok. 144 PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu tymczasowego

  79 KM
  (ok. 164PLN)

  Wniosek i wydanie paszportu 5-letniego małoletniemu do 13 r. życia

  69KM
  (ok. 143 PLN)

   

  Opłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek:

   

  Raiffeisen Bank DD BIH Sarajevo

  1610000000000011

  račun: 502021000-030001270-5

  Ambasada Republike Poljske - Konzularni odjel

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: