close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • W związku z wejściem w życie nowych unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (pakiet RODO) prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych (klik).

  ***

  Uprzejmie informujemy wszystkich podróżnych oraz obywateli polskich, którzy chcą pozostać dłużej na terytorium BiH, że wykaz niezbędnych procedur i dokumentów znajduje się na stronie Urzędu ds. cudzoziemców BiH: http://sps.gov.ba/?lang=en (informacje w jęz. angielskim)

  ***

   

  Dot. Zmiany przepisów Kodeksu Granicznego Schengen

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

   

  Informacje dla turystów i podróżnych udających się do BiH znajdują się na stronie: www.poradnik.poland.gov.pl

  W ZWIĄZKU Z ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ SEZONEM TURYSTYCZNYM AMBASADA RP W SARAJEWIE UPRZEJMIE PRZYPOMINA, ŻE WJAZD DO BOŚNI I HERCEGOWINY MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE WAŻNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ: PASZPORTU LUB DOWODU OSOBISTEGO. WJAZD DO BiH BEZ SPEŁNIENIA TEGO WARUNKU JEST KATEGORYCZNIE ZABRONIONY!

  UPRZEJMIE PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZED WYJAZDEM DO BiH WAŻNOŚĆ DOKUMENTU!!

   

  Warunki wjazdu, wyjazdu i przejazdu przez terytorium BiH dla obywateli polskich

  Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 22 lutego 2008 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych BiH obywatele polscy mogą wjeżdżać, wyjeżdżać i przejeżdżać przez terytorium BiH także na podstawie dowodu osobistego.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sarajewie sugeruje jednak polskim podróżnym udającym się do BiH, aby mieli przy sobie w miarę możliwości paszport i dowód osobisty oraz uczula na nietrzymanie dokumentów w jednym miejscu.

   

  Opieka konsularna

  Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

  Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi.

  Obywatele polscy, którzy znaleźli się w BiH w sytuacji wymagającej pomocy, bądź interwencji konsula (m.in. wypadek, aresztowanie, nagła poważna choroba) mogą zwrócić się do konsula w Ambasadzie RP w Sarajewie:

  ul. Višnjik 20, 71 000 Sarajevo
  tel. (00-387-33) 290  500

  Konsulat jest czynny od 9:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku oprócz środy)

  tel. dyżurny całodobowy 00 387 61 899 974

  UWAGA! Telefon czynny wyłącznie poza godzinami urzędowania.

   

  Komunikat dotyczący obywateli RP, posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

  Uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

  Więcej informacji w tej sprawie znajduje się pod linkiem: http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikatdotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html

   

  Ubezpieczenia

   

  Wymagana Zielona Karta, a w przypadku jej braku:

   

  Ubezpieczenie  graniczne (przy wjeździe do Federacji BiH):

   

   

  Rodzaj pojazdu

  do 17 dni

  do 30 dni

  do 90 dni

  do 180 dni

  do 365 dni

  Samochód osobowy

  58 KM

  79 KM

  184 KM

  347 KM

  610 KM

  Samochód ciężarowy

  236 KM

  320 KM

  736 KM

  1 385 KM

  2 426 KM

  Autobusy

  411 KM

  559 KM

  1 308

  2 467 KM

  4 311 KM

   

   

   

  Ubezpieczenie na granicy BiH (przy wjeżdzie do Republiki Serbskiej):

   

  1. Samochody osobowe

  Czas trwania ubezpieczenia:

   

  1. 3 dni – 20 KM
  2. 15 dni – 30 KM
  3. 30 dni – 40 KM
  4. 180 dni – 70 KM
  5. 365 dni – 120 KM
  1. Samochody ciężarowe

  Czas trwania ubezpieczenia:

   

  1. 3 dni – 30 KM
  2. 15 dni – 70 KM
  3. 30 dni – 90 KM
  4. 6 miesięcy – 150 KM
  5. 1 rok – 200 KM
  1. Przyczepy

  Czas trwania ubezpieczenia:

   

  1. 3 dni – 5 KM
  2. 15 dni – 15 KM
  3. 30 dni – 20 KM
  4. 6 miesięcy – 50 KM
  5. 17 miesięcy – 80 KM

   

  Ostrzeżenia dla turystów - tereny zaminowane!

  Pomimo upływu 24 lat od zakończenia wojny, Bośnia i Hercegowina wciąż boryka się z problemem rozmieszczonych w jej czasie min. Zagrożeniem minowym wciąż objętych jest 1 018 km⊃2; kraju, co stanowi 2.1 % jego powierzchni. Tereny zabudowane jak i główne trasy komunikacyjne zostały oczyszczone, zalecana jest jednak szczególna ostrożność w przypadku zbaczania z wybrukowanych ścieżek. Turyści powinni unikać otwartych, niezabudowanych terenów, zniszczonych budynków, opuszczonych wiosek oraz nieprzystosowanych do spacerów lasów.

  Więcej informacji na http://www.bhmac.org/?lang=en.

  Poniżej znajduje się link mapa, na której czerwonym kolorem zaznaczono tereny szczególnie zagrożone.

  Mapa terenow zaminowanych Bośnia i Hercegowina

  Źródło: http://www.bhmac.org/mapa.jpg

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: