close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 września 2018

  W dniach 27-29 sierpnia br. w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli regionu Dolnego Śląska odbyła się misja gospodarcza, w której uczestniczyło 15 polskich firm.

  Dn. 27 sierpnia w Banja Luce uczestnicy misji spotkali się z lokalnymi partnerami w siedzibie Izby Gospodarczej  Republiki Serbskiej, gdzie odbyło się mini-forum gospodarcze oraz spotkania typu B2B.  W Banja Luce doszło też do spotkań na szczeblu politycznym – z ministrem ds. Stosunków Gospodarczych RS Zlatanem Klokiciem oraz wicepremier RS i minister ds. Gospodarki Przestrzennej RS Srebrenką Golić. Minister Klokić podczas rozmów podkreślił, że po podpisaniu w lutym br. umowy o współpracy gospodarczej pomiędzy Dolnym Śląskiem a Republiką Serbską wymiana handlowa wzrosła i wynosi ponad 70 mln KM. W ocenie dyrektora Agencji ds. rozwoju małych i średnich firm Marinka Djukicia misja gospodarcza z Dolnego Śląska wzbudziła duże zainteresowanie lokalnych firm. W rozmowach B2B uczestniczyło ok. 40 przedsiębiorców z RS. Dn. 28 bm. w siedzibie Izby Handlowej BiH w Sarajewie obył się panel poświęcony wymianie handlowej pomiędzy Polską a BiH, możliwościach współpracy z regionem Dolnego Śląska, jak również spotkania B2B. Naczelnik Wydziału do Spraw Europejskich Izby Handlowej BiH Amir Hujić zaprezentował najbardziej aktualne dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a BiH, która wynosi 622 mln KM, z czego import produktów z Polski do BiH wynosi aż 460 mln KM. Bilans handlowy w 2017 roku utrzymywał się na poziomie 28%, ale w roku bieżącym znacznie wzrósł i w pierwszych 8 miesiącach wyniósł aż 37%. BiH do Polski eksportuje głównie aluminium, wyroby tekstylne oraz ropę naftową, natomiast z Polski sprowadza przede wszystkim mięso i jego przetwory oraz koks. W ocenie A. Hujicia największy potencjał BiH leży w produkcji zdrowej żywności, którą Polacy są obecnie najbardziej zainteresowani. Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Dolnośląskiego Marek Obrębalski ocenił, że potencjał gospodarczy BiH jest bardzo duży i należy pracować nad zwiększeniem inwestycji z Dolnego Śląska w BiH. W panelu uczestniczyła także Agnieszka Turyńska koordynatorka projektu Enterprise Europe Network w Polsce, które wsparło organizację forum. Turyńska zaznaczyła, że współpraca w ramach EEN z Izbą Handlową BiH jest bardzo owocna i w planach są kolejne przedsięwzięcia. W spotkania B2B w Sarajewie uczestniczyło około 15 firm lokalnych, głównie z branży spożywczej, kosmetycznej, zielarskiej i tekstylnej.

  Również w tym dniu oficjalna część delegacji odbyła krótkie spotkanie z władzami Sarajewa w Ratuszu, unikatowej budowli, symbolu miasta, który został odbudowany po wojnie i otwarty dopiero w 2014 r.  Wiceburmistrz stolicy Milan Trivić podkreślił wielowiekową wielokulturowość miasta i zastrzegł, że prawdziwi mieszkańcy Sarajewa zawsze będę takiego charakteru miasta strzegli, a wszelkie próby politycznego zawładnięcia nad duszami lub reinterpretacji historii tej części BiH nie mogą się powieść. Wyraził nadzieję na możliwość podjęcia współpracy z polskim samorządem, szczególnie w kontekście naszych doświadczeń i sukcesów w wykorzystywaniu unijnych funduszy do poprawy poziomu życia mieszkańców i infrastruktury miejskiej. Dolnośląska delegacja miała także możliwość zapoznania się z Centrum Informacji dot. ICTY. W dalszej części pobytu Polaków została zorganizowana wizyta w Camp Butmir, siedzibie Operacji EUFOR ALTHEA, w której od ponad 20 lat stacjonuje Polski Kontyngent Wojskowy. Delegaci oraz media regionalne i ogólnopolskie zapoznały się zadaniami PKW i realiami służby polskich żołnierzy na jednej z dwóch europejskich misji wojskowych.

   

   

   

  Więcej na temat pobytu przedstawicieli Dolnego Śląska w polskich mediach

   

  Radio Wrocław: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/80282/Misja-gospodarcza-Dolnego-Slaska-Kierunek-Bosnia-i-Hercegowina

   

  Dziennik „Fakt”:https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/misja-gospodarcza-dolnego-slaska-w-bosni-i-hercegowinie/8nt33g5

   

   

  „Gazeta Wrocławska”:  https://gazetawroclawska.pl/misja-gospodarcza-dolnego-slaska-w-bosni-i-hercegowinie-nasi-przedsiebiorcy-szukaja-nowych-rynkow-zbytu/ar/13437758  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: