close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 2 kwietnia 2019

  Instytut Pamięci Narodowej ogłosił piątą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski.

  Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. 

   

  Decyzją Prezesa Instytutu, w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju. Stworzyło to możliwość zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać również osoba nieposiadająca polskiego pochodzenia a także istnieje możliwość wnioskowania o uhonorowanie pośmiertne.

   

  W ubiegłym roku wśród laureatów nagrody znaleźli się:

  Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech;

  Gabriel Garçon prezes stowarzyszenia „Le Rayonnement Culturel Polonais” (Francja);

  Społeczny Komitet Opieki Nad Starą Rossą w Wilnie (Litwa);

  Jakub Vaugon (Francja) – uczeń I klasy liceum w Paryżu;

  Wacław Wiłkojć (Litwa) prezes koła Związku Polaków na Litwie w Nowych Święcianach;

  Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu (RPA).

   

  Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Instytut Pamięci Narodowej

  Biuro Edukacji Narodowej

  ul. Wołoska 7

  02-675 Warszawa

  („Świadek Historii”)

   

  Opis oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej IPN pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/67144,Nagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-The-Witness-of-Hist.html

   

  Dodatkowe informacje można również uzyskać kierując zapytania do Pani Katarzyny Miśkiewicz na adres mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: