close

 • Biti vjeran domovini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • DOGADJAJI

 • 4 aprila 2019

  Warsaw Humanitarian Expo služi kao platforma za susret ljudi zainteresiranih za humanitarnu i razvojnu pomoć, koji žele naučiti o novim trendovima u ovoj oblasti.

  WHE 2019 je otvoren za sve zainteresirane iz cijeloga svijeta: firme, nevladine organizacija, vlade, međunarodne organizacije, humanitarne i razvojne institucije, naučnike i širu javnost.

   

  WHE 2019 sastoji se od četiri stuba:

   

  1. Humanitarni Grad – platforma za surete, debate i druge događaje na kojima će institucije, nevladine organizacije, poslovni ljudi i naučnici razgovarati s širom javnosti o humanitarnim i razvojnim aktivnostima.
  2. Konferencija „Odgovorno poslovanje za humanitarna vanredna stanja“, na kojoj će učesnici na visokom nivou razgovarati o najvažnijim temama koje se tiču budućnosti humanitarne pomoći, uključujići i ulogu poslovnog svijeta u ovom sektoru, te ulogu novih tehnologija i inovacija u vanrednim stanjima. Marc Lawcock – podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć prisustvovat će konferenciji.
  3. Varšavski forum javnih nabavki – koji će se fokusirati na to kako uspješno učestvovati na tenderima za nabavku usluga i roba za međunarodne organizacije, uključujući i pojedinačne sastanke 1-na-1.
  4. Expo/Sajam – otvoren za firme koje djeluju u raznim sektorima humanitarne i razvojne pomoći (uključujući IT, komunikacije i logistiku, medicinsku opremu i lijekove, skloništa, hranu i poljoprivredui, sigurnost i ostalo).

   

  Poljska organizira WHE 2019 s ciljem da da svoj doprinos nizu aktivnosti koje se odvijaju u kontekstu humanitarne i razvojne pomoći širom svijeta. Poljska je donator koji se razvija. U 2018. godini preko 35.000 izbjeglica je smješteno a 30.000 medicinski zbrinuto zahvaljujući Polish Aid. Poljska izdvajanja za humanitarnu pomoć uvećana su devet puta u protekle tri godine.

   

  Izgradnja javne podrške povećanom doprinosu za razvojne i humanitarne aktivnosti zahtijeva direktan rad sa svim zainteresiranim stranama. Zato je misija WHE 2019 definirana kao:

   

  • uključivanje u debate o svjetskim trendovima u oblasti humanitarnih i razvojnih aktivnosti,
  • povećanje uključenosti poslovne zajednice u humanitarne aktivnosti širom svijeta,
  • stvaranje platforme za zajedničko djelovanje poslovnih ljudi, nevladinih organizacija i javnih institucija u oblasti razvojne i humanitarne pomoći,
  • jačanje učešća privatnog sektora na tržištu projekta i nabavki međunarodnih organizacija (UN, EK, MFI, NGO).

   

  Prisustvo mnogih predstavnika međunarodnih organizacija kao što su UN-ove agencije (UNDP, FAO, WHO, UNCHR; WFP i drugi), EU, NATO, Crveni krst i nevladine organizacije koj djeluju u humanitarnoj pomoći i razvoju, pružit će priliku poslovnim ljudima da razvojni sektor vide kao zanimljivu poslovnu priliku.

   

  Humanitarna i razvojna pomoć uključuje mnoge aktere – vlade, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, poslovni svijet i pojedince. WHE 2019 za cilj ima potpomoći nesmetanu suradnju između njih i tako doprinijeti svjetskim naporima da se razvojna i humanitarna pomoć bolje organizuju, budu efikasniji i isplativiji.

   

  Dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici WHE 2019 – https://humanitarianexpo.com/en/.

  Print Print Share: