close

 • Biti vjeran domovini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • DOGADJAJI

 • 16 aprila 2019

  Ministarstvo vanjskih poslova raspisalo je takmičenje za najbolju publikaciju na stranom jeziku koja promovira historiju Poljske i najbolju publikaciju na poljskome jeziku o historiji poljske diplomatije.

  Na takmičenju mogu konkurirati radovi objavljeni u 2018., a historičari prijave mogu slati do 30. juna 2019.

   

  Biće prihvaćene jedino publikacije u formi knjige (akademske monografije, popularno-naučne publikacije i izdanja izvora), koje ne smiju imati više od tri autora.

   

  Pobjednik u kategoriji “Najbolja strana publikacija koja promovira poljsku historiju” dobit će novčanu nagradu od 10.000 EUR, a prvo mjesto u kategoriji “Najbolja publikacija o historiji poljske diplomatije” nagradu o 20.000 PLN.

   

  Nagrade će dodijeliti Ministarstvo vanjskih poslova, na preporuku Povijesnog diplomatskog vijeća.

   

   

  Kako se prijaviti?

   

  Prijave trebaju biti poslane do 30. juna 2019., ili poštanski označene kao poslane na taj dan, da bi bile uzete u razmatranje.

   

  Prijave moraju sadržavati tri kopije, uz prateće objavljenje prikaze, mišljenja i prikaze akademskih radnika, ukoliko je moguće. Prijava mora sadržavati pisanu saglasnost autora ili više njih da prihvataju učešće na takmičenju, kao i njihove podatke za kontakt.

   

  Prijave moraju biti poslate do dana 30. juna 2019. godine ili nositi ovaj datum pečata pošte.

   

  Ovogodišnje takmičenje je otvoreno samo za radove objavljene u 2018.

   

  Radove treba slati na: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs), Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (Department of Public and Cultural Diplomacy), Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; u koverti označenoj sa: “Konkurs Historyczny Ministra SZ” (“History Contest of the Minister of Foreign Affairs”); ili dostavljeno na poštansku adresu Ministarstva: MFA Incoming Correspondence Log (ulaz sa Litewske ulice), ponedjeljak-petak, 8.15-16.15.

   

  Ministarstvo ne vraća kopije radova prijavljenih na takmičenje.

   

  Radovi će biti ocjenjivani na osnovu glavnoga kriterija o tome kako se uklapaju u ciljeve implementacije poljske vanjske politike.

   

  Više informacija o takmičenju i pravilima možete naći u uredbi Ministarstva N°24 od 18. jula 2017. godine o Historijskom takmičenju Ministarstva vanjskih poslova, s pripadajućim dodacima.

  Print Print Share: