close

 • Biti vjeran domovini svojoj, Republici Poljskoj

   

 • ZAHTJEV

 •  

  Zahtjev za izdavanje viza (svih vrsta – Schengen C viza i nacionalna D viza) može se priložiti isključivo elektronskim putem: https://secure.e-konsulat.gov.pl/ (poljska i engleska jezička verzija).

   

   

   

  Vrste viza:

   

  Schengen C viza

   

  Ako namjeravate boraviti na teritoriju Poljske ili svih Schengen država (tokom jednog ili više putovanja) ukupno do 90 dana za vrijeme polugodišnjeg razdoblja koje se broji od datuma prvoga ulaska, ili se kretati po Schengen teritoriju zbog tranzita (vozom, automobilom, avionom), morate zatražiti Schengen C vizu.

   

  Jedinstvena Schengen viza (C važeća za Schengen države), daje ovlašćenje za boravak na teritoriju svih država grupe Schengen.

  Schengen viza s ograničenim teritorijalnim važenjem (C važeća samo za Poljsku ili s isključenjem određene države/država grupe Schengen) daje ovlašćenje za boravak isključivo na teritoriju države/država za koju važi.

   

   

   

  Nacionalna D viza

   

  Ako namjeravate boraviti na teritoriju Poljske (tokom jednog ili više putovanja), ukupno više od 90 dana (minimum 91) za vrijeme polugodišnjeg razdoblja koji se broji od datuma prvoga ulaska, morate zatražiti nacionalnu D vizu.

   

  Nacionalna D viza ovlašćuje za boravak: na teritoriju Poljske za vrijeme boravka te razdoblja važenja na koje je izdana; te dodatno za kretanje po teritoriju ostalih država Schengen grupe do tri mjeseca u polugodišnjem razdoblju.

   

  Tranzitna aerodromska viza

  Ako namjeravate putovati zrakoplovom iz treće države u treću državu i zrakoplovna veza predviđa slijetanje u zračnoj luci koja se nalazi u Schengen zoni (na teritoriju Republike Poljske), a isto tako i:

  (1) ne namjeravate napuštati međunarodnu tranzitnu zonu zračne luke te

  (2) posjedujete državljanstvo: Afganistana, Bangladeša, Demokratske Republike Konga, Eritreje, Etiopije, Gane, Irana, Iraka, Nigerije, Pakistana, Sudana i šri Lanke

  morate zatražiti tranzitnu aerodromsku A vizu.

  U slučaju da planirate tranzit preko zračne luke koja se nalazi na teritoriju druge Schengen države a ne Poljske, savjetujemo Vam da se s upitom o obvezi posjedovanja aerodromske vize obratite izravno konzularnom uredu dotične države.

  Tranzitna aerodromska A viza daje ovlašćenje za ulazak i boravak u međunarodnoj tranzitnoj zoni zračne luke (ne ovlašćuje za ulazak na Schengen teritorij ni za izlazak iz tranzitne zone zračne luke).

   

   

  Schengen vize – potrebni dokumenti

   

  U diplomatskom predstavništvu Republike Poljske zahtjev za izdavanje Schengen vize može podnijeti osoba čiji je glavni cilj putovanja posjeta Poljskoj.

   

  Neophodna dokumentacija:

   

  1. popunjen zahtjev za vizu u elektronskoj formi (formular možete popuniti na stranici: https://secure.e-konsulat.gov.pl/ )

  2. Dokaz o uplati konzularne takse

  3. 1 fotografija za biometrijski pasoš - u boji, ne može biti starija od 6 mjeseci, veličine 4.5 x 3.5 cm (kao za novi BH pasoš), fotografija mora imati svijetlu pozadinu;

  4. važeći pasoš (sa najmanje dvije slobodne stranice, pasoš mora važiti najmanje tri mjeseca nakon deklarisanog boravka u Poljskoj);
  5. putno osiguranje u vrijednosti ne manjoj od 30.000 euro  (koje pokriva i povratak u domovinu a važi za cjelokupno vrijeme boravka i na području svih šengenskih država, za hitnu liječničku skrb, uključujući i troškove medicinskog transporta u domovinu).

  6. dokaz o novčanim sredstvima na raspolaganju za posjetu: - bankovni izvodi, čekovi, štedna knjižica ili gotovina (visina traženih financijskih sredstava nalazi se u posebnoj informaciji);

  7. ovisno o cilju boravka u Poljskoj: u slučaju turističkog putovanja
  - putnička povratna karta za Poljsku (avion, autobus, voz)
  - potvrda o organiziranom turističkom putovanju ili potvrda rezervacije hotelskog smještaja,

  u slučaju posjete
  - poziv koji je izdan od strane  Vojvodskog ureda - ako namjeravate posjetiti prijatelje ili familiju,
  - pozivno pismo (original) od kompanije u Poljskoj - ako namjeravate posjetiti tvrtku (biznes viza),

  u slučaju tranzita
  - važeća putna karta kojom se potvrđuje cilj putovanja ili podaci o prijevoznom sredstvu kojim se stranac koristi, te koje je osigurano na odgovarajući način,
  - ukoliko je potrebno, viza države koja je odredište putovanja.

  8. Drugi dokumenti:

  - važeći dokument koji potvrđuje saglasnost za boravak u Bosni i Hercegovini (ukoliko je potreban);

  - pristanak jednog roditelja na izdavanje vize za maloljetnika,

  - potvrda o zaposlenju ili o školovanju (dopis od poslodavca u kojem je navedeno od kada radite i kolika su Vam primanja) ili odrezak mirovine, ili potvrda o studiranju (indeks ili potvrda od fakulteta).

  Treba uzeti u obzir da službenik za vize može tražiti dodatne informacije ili dodatni razgovor dok

  pregleda Vaš zahtjev.

  Pažnja ! Viza koju je izdao konzul sama po sebi ne jamči ulazak na teritoriju Poljske. Konačno odobrenje za ulazak na teritoriju Republike Poljske u ovlasti je Granične službe (Straż Graniczna).

   

  Radna viza (nacionalna):

  Zajedno sa zahtjevom za izdavanje boravišne vize s pravom na rad, podnositelj zahtjeva mora u Ambasadi Republike Poljske predočiti i sljedeće dokumente:
  - važeći pasoš (pasoš mora važiti najmanje u razdoblju koje obuhvaća dozvola);
  - 1fotografija za biometrijski pasoš ne može biti starija od 6 mjeseci, veličine 4.5 x 3.5 cm (kao za novi BH pasoš), fotografija mora imati svijetlu pozadinu;
  - tačno popunjen obrazac za izdavanje vize;
  - dozvolu za rad koju izdaje nadležni vojevoda ili maršal vojvodstva, ili pismenu izjavu poslodavca o namjeri zaposlenja stranca na onim poslovima za koje nije potrebna dozvola vojvode za rad u Republici Poljskoj (u originalu).

   

  Boravišna viza za studije (nacionalna)

  Stranci mogu studirati u Poljskoj ako imaju vizu ili boravišnu dozvolu za nastanjenje u Poljskoj na određeno vrijeme.
  Osim popunjenog obrasca za vizu i jedne fotografije podnositelj zahtjeva mora predočiti:
  - liječničku potvrdu da ne postoje prepreke za studiranje,
  - dokument kojim se potvrđuje primitak na studij u Poljskoj, uključujući podatke o studiju/tečaju, trajanje studija/tečaja, koliko sati nastave ćete imati u toku jedne sedmice i koliki su troškovi studija/tečaja.
  - dokaz o novčanim sredstvima na raspolaganju za troškove Vašeg studija/tečaja, smještaja i svih ostalih troškova života u Poljskoj (npr. bankovni izvodi, štedna knjižica).

  Osim toga Konzul može zahtijevati:
  - potvrđeno svjedočanstvo ili drugi dokument iz kojeg se vidi da je kandidat završio školovanje u inozemstvu, što omogućava upis na magistarski ili diplomski studij u državi u kojoj je izdat i koji je priznat u skladu s posebnim propisima kao istovjetan poljskoj maturalnoj svjedodžbi.
  - potvrdu o primitku na pripremni tečaj poljskoga jezika ili potvrdu poljske visokoškolske ustanove o znanju poljskoga jezika u mjeri koja omogućava studiranje na poljskome jeziku (odnosi se na studiranje na poljskom jeziku, a ne na drugim jezicima)
  - predočenje od strane podnositelja molbe potvrde o uplati troškova studija prema uslovima koje je odredio fakultet (u slučaju kada se studij plaća)
  - potvrdu zaposlenja ili studija u Bosni i Hercegovini.

   

   

   

  Ambasada obavještava da svi aplikanti za poljsku vizu više informacija na temu svojih prava mogu naći na stranici Glavne Policijske Stanice:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

  POJEDNOSTAVLJENA VIZNA PROCEDURA

  za članove porodica državljana Evropske unije (EU)

   

  Procedura se odnosi na strance koji putuju u drugu zemlju članicu (ili već borave u tim zemljama), koja je druga zemlja članica EU, a  ne ona čije državljanstvo poseduje član njegove porodice – državljanin EU.

  1. Državljaninom EU smatra se državljanin zemlje članice EU, državljanin zemlje članice Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (EFTA) – strane ugovora o Evropskom  ekonomskom prostoru (Norveška, Island, Lichtenstein), državljanin Švajcarske konfederacije.

  2. Članovi porodice državljanina EU su:

  • bračni drug,
  • dijete do dvadesete godine života koje je izdržavano od strane državljanina EU ili njegovog bračnog druga ili partnera,
  • roditelji koji su izdržavani od strane državljanina EU ili njegovog bračnog druga ili partnera.

   3. Za dobijanje vize treba priložiti dole navedene dokumente:

  • zahtjev za izdavanje vize (popunjen na stranici http://www.e-konsulat.gov.pl/), odštampan, potpisan, sa nalepljenom fotografijom,
  • važeći pasoš, vazeći najmanje 3 mjeseca posijle napustanja Schengen zone,
  • bh. viza ili privremeni boravak, vazeći najmanje 3 mjeseca posle napustanja Schengen zone,
  • dokaz o porodičnoj vezi opisanoj u tač. 2,
  • dokaz o pratnji državljanina EU ili o spajanju s njim (npr. pisana izjava državljanina EU),
  • dokaz o kupovini polise putnog Međunarodnog zdravstvenog osiguranja koje obuhvata sve zemlje Schengen; minimalna suma osiguranja 30.000,- eura, treba da pokriva troškove koji mogu nastati usled potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, neophodnog povratka iz zdravstvenih razloga, hitnog bolničkog lečenja ili smrti (nosioci diplomatskog pasoša su oslobođeni obaveze posedovanja međunarodnog zdravstvenog osiguranja).

   Razmatranje zahtjeva za izdavanje vize se ne naplaćuje.

    

   4. Odbijanje zahteva za vizu

   Zahtjev za vizu se odbija ukoliko:

   •      podnosilac zahtjeva ulazi u zemlju u periodu u kom u registru stranaca stoji informacija da je boravak tog lica na teritoriji Republike Poljske nije poželjan ili

    

   •       boravak tog lica na teritoriji Republike Poljske  može predstavljati opasnost po odbranu ili sigurnost  zemlje ili po zaštitu javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

   Konzul može da odbije zahtjev za vizu u procesu razmatranja zahtjeva. U vezi sa odlukom
   o odbijanju vize možete se obratiti ministru vanjskih poslova.

    

   5. Pravni osnov:

    •       zakon od 14. jula 2006. g. o ulasku na teritoriju Republike Poljske, boravku ili napuštanju te teritorije za državljane zemalja članica Evropske unije i članove njihovih porodica (SL od 11. avgusta 2006. St. 1525)[1].

   •       zakon od 12. decembra 2013. g. o strancima (SL. od 30. decembra 2013. g. st. 1650 sa kasnijim izmjenama).

   •       zakon od 25. juna 2015. g. zakon o konzularnim poslovima (SL od 31. avgusta 2015. g. st. 1274).

    


   [1] Zakon u domaćem pravnom poretku primenjuje Direktivu br. 2004/38 EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004 g. o pravu državljana Unije i članovima njihovih porodica na slobodu kretanja i boravka unutar teritorija zemalja članica (SL. EU L od 30. aprila 2004. g.)

    

  Visa for a family member of EU citizen

  Print Print Share: